Vilkår og betingelser

Vilkår

Ved at få adgang til samt bruge RoadAid’s services, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser samt alle gældende love og bestemmelser og accepterer, at du er ansvarlig for at overholde alle gældende lokale love. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, er det forbudt at bruge samt få adgang til RoadAid’s services. Alt indhold i ethvert RoadAid produkt eller service, inklusiv hjemmesiden, er beskyttet af den gældende ophavs- samt varemærkeret.

Ved at få adgang til samt bruge RoadAid services accepterer du desuden, at være bundet af Google Maps API Vilkår.

Hvis RoadAid på noget tidspunkt efter eget skøn vurderer, at du bryder vores politikker, advarer vi dig eller suspenderer eller opsiger din konto.

Bruger licens

Brug af indhold (information eller software) fra RoadAid ydes udelukkende til personlig, non-kommerciel brug. Dette er ydelse af en licens, ikke en overførsel af rettigheder og under denne licens må du ikke: ændre eller kopiere indhold; bruge indholdet til noget kommercielt formål eller offentlige display (kommercielle eller non-kommercielle); forsøge at dekompilere eller foretage reverse engineering af software udviklet eller ejet af RoadAid; fjerne ophavsrettigheder eller andre navnebeskyttede notationer fra indhold; eller overføre indhold til en anden person eller "spejle" indhold på en anden server. Denne licens ophører automatisk, hvis du overtræder nogle af disse restriktioner og kan til enhver tid bringes til ophør af RoadAid. Ved ophør af visningsrettigheder eller ved ophør af denne licens, skal du afinstallere, fjerne og destruere al downloaded indhold i din besiddelse i elektronisk eller trykt format.

Ansvarsfraskrivelse

Indhold og services leveret af Roadaid leveres “som de er”. RoadAid udsteder ingen garantier, udtrykt eller underforstået og afviser og nægter hermed alle andre garantier, herunder uden begrænsning, underforståede garantier eller vilkår for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, eller ikke-krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre krænkelser af rettigheder. Endvidere, indestår RoadAid ikke for eller yder nogle bemærkninger vedrørende nøjagtighed, sandsynlige resultater, eller pålidelighed ved brug af indhold gennem sine services, hjemmeside eller andet vedrørende sådant indhold eller andre hjemmesider relateret til RoadAid.

Begrænsninger

På intet tidspunkt kan RoadAid eller dets leverandører gøres ansvarlige for enhver skade (inklusiv og uden begrænsning, skader for tab af data eller omsætning, eller grundet driftsforstyrrelser,) opstået på grund af brugen eller uegnethed ved brug af indhold eller services leveret af RoadAid, selv hvis RoadAid eller en autoriseret repræsentant, mundtlig eller skriftlig er blevet gjort opmærksom på muligheden for en sådan skade. Da visse myndigheder ikke tillader begrænsninger på underforståede garantier, eller begrænsninger af erstatningsansvar for følgeskader eller hændelige skader, gælder disse begrænsninger muligvis ikke for dig.

Revidering og trykfejl

Indhold der fremgår i RoadAid’s produkter kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. RoadAid garanterer ikke at noget af indholdet er korrekt, komplet eller nutidigt. RoadAid kan, til enhver tid, ændre i indholdet på sine services og produkter uden forudgående varsel. Dog forpligtiger RoadAid sig ikke til at opdatere sit indhold.

Links

RoadAid har ikke gennemgået alle sider som måtte henvise / linke til RoadAid’s internet hjemmeside og er derfor ikke ansvarlige for indholdet på sådanne sider. Integrationen af et link på en sådan hjemmeside, betyder ikke automatisk en godkendelse fra RoadAid. Brugen af sådanne sider er på brugerens egen risiko.

Lovgivning

Ethvert krav vedrørende RoadAid er underlagt lovgivningen i Danmark uden hensyn til dens konflikt af lovbestemmelser.

Fortrolighedspolitik

Cookies
Vi bruger cookies på vores hjemmeside, som er små tekstfiler der lagres på din computer.
Cookies hjælper os med at levere vores tjenester og til at give dig en bedre brugeroplevelse.
Nogle tredjeparts-cookies, eksempelvis fra Google, bruges til at indsamle anonym statistik om brugen af hjemmesiden.
Ved at bruge vores hjemmeside, accepterer du vores brug af cookies.

Vi vil, inden eller på tidspunktet for indhentning af personlige oplysninger, oplyse formålet med indhentning af oplysningerne. Vi vil udelukkende indsamle og anvende personlige oplysninger til at opfylde de, af os, angivne formål og til andre kompatible formål, med mindre vi indhenter samtykke fra den pågældende person eller som krævet ved lov. Vi vil kun opbevare personlige oplysninger, så længe som det er nødvendigt, for at opfylde disse formål. Vi vil indsamle personlige oplysninger ved hjælp af lovlige og rimelige midler og hvor det stemmer overens med den enkeltes kendskab og samtykke. Personlige oplysninger bør være relevante for det formål for hvilket de skal bruges og i det omfang det er nødvendigt for disse formål, være relevante, komplette og opdaterede. Vi vil, med rimelige sikkerhedsforanstaltninge, beskytte personlige oplysninger imod tab og tyveri, samt uautoriseret adgang, eksponering, kopiering, brug eller ændring. Vi vil gøre oplysninger, som vedrører vores politik og praksis omkring håndtering af personlige oplysninger, lettilgængelige for vores kunder.

Vi vil ikke sælge, distribuere eller lease dine personlige oplysninger til tredjemand, medmindre vi er forpligtet hertil ved lov.

Vi forpligter os til at gennemføre vores forretning i overensstemmelse med disse principper for at sikre at fortroligheden af personlige oplysninger er beskyttet og vedligeholdes.

Oplysninger vi indhenter og hvordan de bruges
Vi vil muligvis indsamle de følgende typer oplysninger:

  • Oplysninger, du angiver – Når du opretter en brugerprofil hos RoadAid, beder vi dig om personlige oplysninger. “Personlige oplysninger” er oplysninger, du giver til os, som personligt identificerer dig, såsom dit navn, email adresse, alder eller køn eller andre data, som med rimelighed kan være forbundet med sådanne oplysninger af RoadAid. Vi kan kombinere de oplysninger, du giver via din brugerprofil, med oplysninger fra tredjeparter for at give dig en bedre oplevelse og forbedre kvaliteten af vores tjenester.
  • Logoplysninger – Når du får adgang til RoadAid services via en browser, applikation eller en anden klient, registrerer vores servere automatisk visse oplysninger. Disse server-logfiler kan indeholde oplysninger såsom din webanmodning, din interaktion med en tjeneste, Internet Protokol adresse, browsertype, browsersprog, dato og tidspunkt for din anmodning og en eller flere cookies, der unikt kan identificere din browser eller brugerprofil.
  • Brugerkommunikation – Når du sender email eller anden kommunikation til RoadAid, kan vi bevare denne kommunikation for at behandle dine forespørgsler, besvare dine anmodninger og forbedre vores tjenester. Vi kan bruge din email adresse til at kommunikere med dig om vores services.
  • Tredjeparts applikationer – RoadAid kan gøre tredjeparts-applikationer tilgængelige gennem sine tjenester. De oplysninger, der indsamles af RoadAid når du aktiverer en tredjeparts- applikation, behandles under denne fortrolighedspolitik. Oplysninger indsamlet af leverandøren af tredjeparts-applikationen er underlagt deres fortrolighedspolitik.
  • Lokaliseringsdata – RoadAid tilbyder lokationsbestemte tjenester. Hvis du bruger disse tjenester, kan RoadAid modtage oplysninger om din faktiske placering (f.eks. GPS-signaler der sendes fra en mobil enhed) eller oplysninger, der kan bruges til at anslå en placering (f.eks. et maste/enheds-ID). Vi bruger disse oplysninger til at levere specifikke lokationsbestemte tjenester, funktioner og tilbud.
  • Enheds- og klient oplysninger – Visse tjenesteydelser, såsom Roadaid’s indbyggede, automatiske fejlrapporteringstjeneste, kan omfatte nogle enheds-/klient-specifikke oplysninger, som ikke er relateret til din brugerprofil eller dig. Oplysningerne vedrørende din installation (f.eks., operativ systemstype, versionsnummer) kan, uden handlinger fra brugeren, blive sendt til RoadAid, når du oplever problemer og fejl med RoadAid, eller når tjenesteydelserne jævnligt kontakter vores servere (for eksempel for at anmode om automatiske opdateringer til softwaren).

RoadAid’s services benytter Google Maps API og oplysninger indhentet af deres services er beskyttet af Google's Fortrolighedspolitik.

I tillæg til ovenstående, kan vi bruge de oplysninger vi indhenter til at:

  • Forsyne, vedligeholde, beskytte og forbedre vores tjenester (inklusiv reklame services) og udvikle nye services; og
  • Beskytte RoadAid’s eller vores brugeres rettigheder eller ejendomsret.

RoadAid behandler personlige oplysninger på vores servere i USA og i andre lande. I visse tilfælde kan vi behandle personlige oplysninger uden for dit eget land.

Misbrug og overtrædelse

RoadAid forbeholder sig retten til at fjerne ugyldige indberetninger og suspendere brugerne bag disse indberetninger. Denne suspension kan indtræffe uden forudgående varsel, eller nogen varsel.

Rapporter overtrædelser af Vilkår og betingelser.
Vi sætter pris på dit samarbejde i at udpege eventuelle brugere, som overtræder en af ​​ovennævnte betingelser, ved at sende en mail til
apps@road-aid.com.
Identiteten af ​​de personer, som rapporterer disse overtrædelser vil blive behandlet fortroligt.

Konto-inaktivitet
RoadAid kan opsige din konto som nærmere angivet i servicevilkårene, hvis du ikke logger ind på din konto i tre måneder.

Ansvarsfraskrivelse

RoadAid er ikke på nogen måde tilknyttet Google, Microsoft, Apple, Facebook eller Twitter.
Produktnavne, logoer, brands og andre varemærker som er vist eller henvist til af RoadAid, ejes af de respektive varemærke indehavere.

Ændringer af vilkår

RoadAid kan, til enhver tid og uden forudgående advarsel, ændre i vilkårene samt fortrolighedspolitikken.
Ved at bruge RoadAid accepterer du at være bundet af den til enhver tid gældende version af disse vilkår og anvendelsesbetingelser.