Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar omkring brugen af RoadAid applikationerne.


Kort

   Hvordan kommer man tilbage til sin lokation, hvis man har panoreret rundt på kortet?

   Hvordan rapporterer man en hændelse?

   Hvad sker der når man klikker på ikonerne på kortet?Liste

   Hvad bruger man fanebladet Liste til?Facebook

   Hvad bruger man fanebladet Facebook til?Indstillinger

   Hvad betyder Dynamisk zoom?

   Hvad betyder Visningsvarighed for advarsler?

   Hvad betyder Dynamisk afstand?

   Hvilken betydning har det, at dele RoadAid med mine venner på Facebook / Twitter?Hændelser / indberetninger

   Er det muligt at slette/opdatere en hændelse man selv har indberettet?

   Hvad bruges Tommel op / Tommel ned til?

   Har det nogen betydning, om jeg ser de indberettede hændelser på kortet eller i listen?


 • Hvordan kommer man tilbage til sin lokation, hvis man har panoreret rundt på kortet?
  Det gør man ved at klikke på det blå "Min lokation" ikon øverst i venstre hjørne. Ikonets sorte cirkel går fra sort til rød for at vise at kortet nu følger din lokation.


 • Hvordan rapporterer man en hændelse?
  Tryk på knappen "Indberet" og et nyt skærmbillede åbner med mulighed for at vælge hændelsestype.
  Vælg hændelsestype.
  Hvis hændelsen er sket i den modsatte kørebane vælges "Modsat min kørselsretning". Er hændelsen sket i begge kørebaner vælges "Begge kørselsretninger".

  Du kan medsende en kort kommentar, der kan hjælpe andre bilister som får en melding om hændelsen.

  Vælger man hændelsestypen "Vejarbejde", for at indberette vejarbejde, får man mulighed for at vælge slut dato. Datoen kan tidligst være den næstfølgende dag.


  Kort beskrivelse af de forskellige hændelsestyper:

  Politi / fotovogn: Politiet holder kontrol enten i form af fotovogn, laser måling, selekontrol eller andet.


  Stærekasse: Politiets fast monterede kameraer til automatisk hastighedskontrol på visse strækninger.
  Stærekasser er ikke så udbredte i Danmark. Dansk politi bruger som regel fotovogne.


  Trafik: Tæt trafik hvor hastigheden er lavere end den tilladte hastighed.


  Kødannelse: Trafikken er helt stoppet eller man bevæger sig få meter ad gangen.


  Pas på: Der er opstået en hændelse, hvor bilisten skal være ekstra opmærksom.
  Det kan for eksempel være på grund af tabt gods på kørebanen eller en ulykke hvor bilerne stadig kan være på kørebanen.


  Vejarbejde: Vejarbejde pågår.
 • Hvad sker der når man klikker på ikonerne på kortet?
  Man får en detaljeret visning af hændelsen. Blandt andet i hvilken retning hændelsen er sket, din distance til hændelsen, eventuelle kommentarer samt tidspunktet for indrapportering af hændelsen.
  Er hændelsen af typen "Vejarbejde" vil detaljevisningen også indeholde en forventet slutdato for vejarbejdet. • Hvad bruger man fanebladet "Liste" til?
  Listen giver et hurtig overblik over hændelser i nærheden af din lokation. Hændelserne er sorteret efter afstand.
  Klikker du på en hændelse, vil den skifte til kort visning og vise hændelsen på kortet.  Klikker man derimod på hændelses-ikonet får man vist en detaljevisning af hændelsen.  Her har man mulighed for at give hændelsen "Tommel op" eller "Tommel ned".
  Se ydeligere forklaring under punktet Hvad bruges Tommel op / Tommel ned til?


 • Hvad bruger man fanebladet "Facebook" til?
  Modtag Facebook fartkontrol advarsler direkte i RoadAid app'en!
  Ved at aktivere funktionen, vil du under kørslen modtage de indlæg, som andre bilister skriver på din foretrukne fartkontrol side på Facebook.
  Dermed får du ikke kun de indberetninger som udelukkende findes i RoadAid, men også de meldinger som andre advarer om på Facebook.

  En af fordelene er, at du udelukkende ser advarslerne, der hvor de er relevante. Nemlig, når du er ude at køre.
  Nu kan du med fordel slå Facebook notifikationerne fra for fartkontrol siderne.
  Ingen grund til at telefonen skal biipe løs, når I sidder ved middagsbordet, bare fordi andre skriver løs og advarer på Facebook ;-)
  Facebook advarsler fås udelukkende når man kører med RoadAid app'en tændt og virker både på kortet og på listevisningen.
  For højere relevans, har vi valgt at vise de seneste 3 indlæg som advarsel under kørsel.

  Ønsker man et overblik over de advarsler som løbende er kommet ind på Facebook gennem hele dagen, kan man få dette ved at gå ind på Facebook fanebladet og vælge 'Indlæg'.


  Hvordan aktiverer jeg Facebook advarsler i RoadAid?
  1. Tilmeld dig de forskellige Facebook grupper hvor bilister advarer hinanden om fartkontrol (fotovogne, laser osv.)
  2. Aktiver Facebook funktionen i RoadAid, under det nye Facebook faneblad.
  3. Vælg de grupper du ønsker at modtage advarsler fra under kørslen.
  4. Læg mærke til, at du som en ekstra bonus, kan få et hurtigt overblik over de indlæg som løbende er kommet ind på Facebook på de valgte grupper.


 • Er det muligt at slette/opdatere en hændelse man selv har indberettet?
  Nej det er ikke muligt. Derfor er det vigtigt for kvaliteten af indberetningerne, at man ikke indberetter hændelser, som ikke finder sted.
  Man kan dog indstille en hændelse til sletning, ved at benytte sig af "Tommel ned" funktionaliteten i RoadAid.
  Læs mere under punktet Hvad bruges Tommel op / Tommel ned til?


  Vær opmærksom på, at RoadAid forbeholder sig retten til at fjerne ugyldige indberetninger og suspendere brugerne bag disse indberetninger.


 • Hvad bruges Tommel op / Tommel ned til?
  Ved at benytte denne funktion, kan man som bruger, bidrage til at holde indholdet i RoadAid opdateret.
  Knapperne kommer frem, hvis man trykker på ikonerne på kortet eller i listen.

   

  Ved at bruge disse knapper angiver man, om en given hændelse (fortsat) er valid eller om den er ugyldig.

  RoadAid's systemer vil agere på disse opdateringer. Eksempelvis vil en given hændelse blive indstillet til sletning, såfremt nok brugere giver den 'tommelen ned'. På den anden side, vil stadig valide hændelser blive bekræftet og holdt i live i længere tid, hvis brugerne giver den 'tommelen op'. Bekræftede hændelser ("Tommel op”) bliver synliggjort ved at hændelsen får op til 3 "Tommel op” ikoner.
  Rapporter af typen "Stærekasse" bliver aldrig automatisk fjernet af systemet, idet disse normalt har en meget lang levetid. Her vil det være brugernes "tommelen ned" som vil igangsætte en validering og en eventuel sletning af indberetningen.  Ved at man bruger disse funktionaliteter, er man med til at højne datakvaliteten i RoadAid, til glæde for os alle sammen, idet vi dermed altid vil kunne regne med opdateret trafik info.


 • Har det nogen betydning, om jeg ser de indberettede hændelser på kortet eller i listen?
  Nej det har ikke nogen betydning. Du får de samme muligheder for at se detaljer, så det afhænger af, hvad du synes er nemmest for dig.